Om os

Strøjer Ler A/S på Vestfyn har siden 1970 fremstillet og forhandlet ler, glasur samt dekorationsler. lgennem mere end 125 år har man i det traditionsrige familieforetagende beskæftiget sig med ler, men har alligevel forstået at følge med tidens krav til produktfornyelse, fleksibilitet o.lign.

Råvarerne består dels af ler, som vi graver ved det berømte lerområde Højslev ved Skive, og dels mere specielle lertyper, der importeres fra Holland og Tyskland. Foruden vores forskellige lertyper er Strøjer Ler A/S også leveringsdygtig af begitninger, glasurer, oxyder, værktøj og lignende produkter. De fleste lertyper såsom blåler, rødler, brun- sortbrændende og hvidbrændende ler kan leveres med tilsætning af chamotte i forskellige finheder for at stabilisere leret alt afhængig af, hvad leret skal bruges til.

Ud over rutinerede produktionsfolk med indgående kendskab til produktionsmetoderne, har Strøjer Ler A/S også eksperter på områder som råstofudvinding, laboratorium m.m., sådan at vi selv er i stand til at kontrollere forarbejdningen lige fra udgravningen af leret til det færdige materiale.

Strøjer Ler A/S opkøbte i 1995 firmaet Højslev Ler ved Skive, og i 2000 overtog man aktiviteterne i Nr. Uttrup Lerfabrik (Røgild-ler) ved Aalborg.

Trods opkøb af disse virksomheder varetages både produktion, salg og distribution stadig centralt fra Vedstarup på Fyn. Med udvidelserne vil vi gerne signalere, at Strøjer Ler A/S er en aktiv og seriøs aktør på det danske og skandinaviske marked for lerprodukter og for hermed beslægtede artikler. Den årlige lerproduktion består af råler som slemmes, filtreres og vakuumæltes, så den herved får nogle meget fine drejeegenskaber og er yderst velegnet til at forme. Dernæst pakkes leret i lufttætte krympefoliepakninger til brug for keramikere, pottemagere, skoler og hobbyfolk.

"Samarbejdet med keramikere og kunstnere giver mig megen inspiration; det styrker min stolthed over det materiale, som vi her arbejder med, nemlig leret. 1 den ene ende af anvendelsesmulighedernes brede vifte er keramikken, det brændte ler, jo et af de materialer, som skaber vore allermest jordnære brugsgenstande. Vore mursten, eksempelvis. Samtidig findes der ikke det barn, der ikke på et tidspunkt far leret imellem hænderne og former fine ting af det, og tusindvis af mennesker bruger deres fritid p at forme det plastiske materiale. Endelig ser vi i den anden ende af viften nogle af vor tids smukkeste kunstværker blive til".